AE388 AE388

AE388 AE388

AE388


Location:
85 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Career stage:
Early

Industries

  • Film

About

AE388 - AE888 là thương hiệu trực thuộc quản lý của Venus Casino. Cung câp các sản phẩm giải trí trực tuyến như: Đá gà, Lố đề, thể thao... số 1 VN.

- Địa chỉ: 85 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

- SDT: 0923876069

https://8tracks.com/ae388top

https://www.exchangle.com/ae388top

https://www.wishlistr.com/your-list/

ScreenSkills Training Passport

AE388 AE388 has completed the following modules within the ScreenSkills Training Passport.

Tackling harassment and bullying at work

Safeguarding for all: basic awareness for the screen industries

Find out more about the ScreenSkills Training Passport
AE388 AE388

AE388 AE388

AE388


Location:
85 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Career stage:
Early

Industries

  • Film