Nhà Xe Hạnh Café

Nhà Xe Hạnh Café

Looking for opportunities


Location:
10 Hùng Vương, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Career stage:
Experienced

Industries

  • High-end TV

About

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, nhà xe Hanhcafe đã phục vụ hàng chục nghìn lượt khách hàng trên suốt tuyến đường từ Sài Gòn đến Huế- Địa chỉ: 10 Hùng Vương, tp. Nha Trang, Khánh Hòa- SĐT: 0905395368

ScreenSkills Training Passport

Nhà Xe Hạnh Café has completed the following modules within the ScreenSkills Training Passport.

Tackling harassment and bullying at work

Safeguarding for all: basic awareness for the screen industries

Find out more about the ScreenSkills Training Passport
Nhà Xe Hạnh Café

Nhà Xe Hạnh Café

Looking for opportunities


Location:
10 Hùng Vương, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Career stage:
Experienced

Industries

  • High-end TV