Jul 17 , 2019

Cardiff Mentoring Roadshow 2019

 • When: 17 Jul 2019, 23:59-23:59
 • Organised by: ScreenSkills
 • Location: Cardiff
 • Price: Free
 • Age: 18+
ScreenSkills Mentoring Network launch

Come to our Cardiff Mentoring Roadshow to learn about the ScreenSkills Mentoring Network and how getting involved – as a mentor or a mentee – could benefit your career.
We’re inviting people from across film, TV, games, animation and VFX to attend, hear about the scheme, network with key players from the Welsh industry and experience a mentoring taster session.
This event is open to all career levels. You don’t need to be an expert to become a mentor and whether you’re new to the industry, returning after a break (for example, as a parent or carer) or an experienced professional, you could still benefit from finding a mentor to share experience and knowledge with.
Benefits of mentoring for both parties include:

 • Seeing things from another’s perspective
 • Increasing your network
 • Giving and receiving feedback
 • Developing communication skills
 • Learn from the ideas and experiences of someone who is different from you
 • Using your creativity

ScreenSkills has established the ScreenSkills Mentoring Network supported by the BFI with funds from the National Lottery under the BFI’s Future Film Skills Strategy.

-----------------------------------------------------------------------

Dewch i Sioe Deithiol Mentora Caerdydd i ddysgu am Rwydwaith Mentora ScreenSkills a sut gallai cymryd rhan - fel mentor neu fentorai - fod o fudd i’ch gyrfa.
Rydym ni’n gwahodd pobl o feysydd ffilm, teledu, gemau, animeiddiad ac effeithiau gweledol i fynychu, i glywed am y cynllun, rhwydweithio â phobl allweddol o’r diwydiant yng Nghymru, a chael profiad o sesiwn flasu mentora.
Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bob lefel gyrfa. Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i fod yn fentor a ph’un ai a ydych chi’n newydd i’r diwydiant, yn dychwelyd ar ôl seibiant (fel rhiant neu ofalwr, er enghraifft), neu’n weithiwr proffesiynol profiadol, gallech elwa ar ddod o hyd i fentor i rannu profiadau a gwybodaeth.
Dyma rai o fuddion mentora ar gyfer y ddwy ochr:

 • Gweld pethau o safbwynt rhywun arall;
 • Cynyddu eich rhwydwaith;
 • Rhoi a derbyn adborth;
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu;
 • Dysgu o syniadau a phrofiadau rhywun sy’n wahanol i chi;
 • Defnyddio eich creadigrwydd.

Sefydlodd ScreenSkills Rwydwaith Mentora ScreenSkills, gyda chefnogaeth BFI, a chyllid gan y Loteri Genedlaethol, o dan Strategaeth Sgiliau Ffilm y Dyfodol BFI.

 
 
Drop here!

Royal Welsh College of Music and Drama
Cardiff
UK
CF10 3ER

Get Directions